Anime & Manga

Mọi thứ về anime/manga uwu ~
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Trả lời
12
Lượt xem
91
Trả lời
7
Lượt xem
361
Trả lời
4
Lượt xem
185
Trả lời
0
Lượt xem
197