Anti Permission & Op

Plugins Việt Nam Anti Permission & Op 1.0

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Heahaidu

THÀNH VIÊN
14/9/17
106
80
150
ko có
MCoin
1,491
Heahaidu đã đăng một tài nguyên mới:

Anti Permission & Op - Chặn một số quyền bạn không thích để chống hack :V

:pd1:

AntiPO (Anti Permission & Op) Là một plugin cho phép các bạn chặn Op hoặc quyền nào đó (quyền này bạn có thể chỉnh trong config.yml) đối với một người không có trong whitelist.yml của plugin.

:pd2:

Chặn Permission hoặc Op cho những người không có trong whitelist.yml
/antipo reload: Tải lại plugin

:pd10:


Source code (Mã nguồn):...
Xem thêm về tài nguyên này...