Hướng dẫn Cách làm kĩ năng của mob ( pl mythicmob)

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

huyngulem

THÀNH VIÊN
1/8/20
174
23
140
17
tp HCM
Để làm 1 skill thì ta phải cần hiểu cái khuông ntn: (mình éo bik gọi là gì)
YAML:
Skills:
- mechanic{option=value} @[targeter] ~on[trigger] [health_modifier] [chance]
Trong đó:
+ mechanic là tên kĩ năng ( vd: damage, potion, effect, ... các bạn có thể xem trên https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/skills/mechanics/start )
+ option là các tên "Attribute" của skill hay "Aliases" kí hiệu của nó, value tức giá trị của thông số kĩ năng đó (vd: leap{velocity=200} hay leap{v=200} )
+ @[targeter] có thể hiểu rằng mục tiêu của skill hướng đến (vd: @Sefl : tức mục tiêu là bản thân,... tham khảo thêm https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/skills/targeters/start )
+ ~on[trigger] kích hoạt skill đó khi nào nó như điều kiện v có cũng dc mà ko cũng ko sao :)) (vd: ~onSpawn, ~onTimer:10, ... https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/skills/triggers/start )
+ [health_modifier] điều kiện như trên mà đối với máu (vd: <50% là dưới nửa cây máu kích hoạt hay =10-50 : kích hoạt khi máu mob nằm trong khoảng 10 đến 50 máu)
+ [chance] tỉ lệ tính từ 0 đến 1 với 1 là 100% (vd: 0.5)
Skill vd:

YAML:
Skills:
 - effect:particlering{particles=reddust;color=#00FF00;a=30;hs=0.2;vs=0.2;radius=2} @Self ~onTimer:5 >50% 1
 - effect:particlering{particles=reddust;color=#FF0000;a=30;hs=0.2;vs=0.2;radius=2} @Self ~onTimer:5 <50% 1
*Những điều trên là cái cơ bản để làm skill giờ vào phần file skill tạo file.yml khi làm trên đây sẽ tiện hơn và nhiều tính năng
Vd sương sương:

YAML:
#file mob:
mob1:
 Type: HUSK
 Display: ''
 Health: 1000
 Options:
  Silent: true
  NoAI: true
  PreventOtherDrops: true
  PreventItemPickup: true
  PreventRandomEquipment: true
 Skills:
 - actionmessage{m="&c<mob.hp> &f/ &4<mob.mhp> &f/ &6<mob.stance>"} @PIR{r=20} ~onTimer:10
 - setstance{s=a} @Self ~onSpawn
 - setstance{s=b} @Self ~onInteract
 - skill{s=Day} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=Night} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=3} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=4} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=5} @Self ~onTimer:10
#file skill:
Day:
 Conditions:
 - day true
# - worldtime{t=0to10000} true
 Skills:
 - effect:particlering{particle=reddust;color=#FFFF00;a=10;radius=1;points=32;y=0.5} @Self
Night:
 Conditions:
 - night true
 Skills:
 - effect:particlering{particle=reddust;color=#0088FF;a=10;radius=1;points=32;y=0.5} @Self
3:
 Conditions:
 - stance{s=a} true
 Skills:
 - effect:particles{particle=flame;a=100;hs=0.1;vs=0.1;s=0.1} @Self
4:
 Conditions:
 - stance{s=b} true
 Skills:
 - effect:particles{particle=cloud;a=100;hs=0.1;vs=0.1;s=0.1} @Self
5:
 Conditions:
 - stance{s=a} true
 - playerswithin{d=6} true
 - night true
 Skills:
 - effect:particles{particle=hugeexplosion;a=1;y=0.25} @Self
 - sound{s=entity.generic.explode} @Self

Bye~~~hẹn gặp lại trong bài tới
 
 • Love
Reactions: Depression Aoki

BlueNatural

THÀNH VIÊN
15/12/19
459
82
310
Việt Nam
Để làm 1 skill thì ta phải cần hiểu cái khuông ntn: (mình éo bik gọi là gì)
YAML:
Skills:
- mechanic{option=value} @[targeter] ~on[trigger] [health_modifier] [chance]
Trong đó:
+ mechanic là tên kĩ năng ( vd: damage, potion, effect, ... các bạn có thể xem trên https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/skills/mechanics/start )
+ option là các tên "Attribute" của skill hay "Aliases" kí hiệu của nó, value tức giá trị của thông số kĩ năng đó (vd: leap{velocity=200} hay leap{v=200} )
+ @[targeter] có thể hiểu rằng mục tiêu của skill hướng đến (vd: @Sefl : tức mục tiêu là bản thân,... tham khảo thêm https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/skills/targeters/start )
+ ~on[trigger] kích hoạt skill đó khi nào nó như điều kiện v có cũng dc mà ko cũng ko sao :)) (vd: ~onSpawn, ~onTimer:10, ... https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/skills/triggers/start )
+ [health_modifier] điều kiện như trên mà đối với máu (vd: <50% là dưới nửa cây máu kích hoạt hay =10-50 : kích hoạt khi máu mob nằm trong khoảng 10 đến 50 máu)
+ [chance] tỉ lệ tính từ 0 đến 1 với 1 là 100% (vd: 0.5)
Skill vd:

YAML:
Skills:
- effect:particlering{particles=reddust;color=#00FF00;a=30;hs=0.2;vs=0.2;radius=2} @Self ~onTimer:5 >50% 1
- effect:particlering{particles=reddust;color=#FF0000;a=30;hs=0.2;vs=0.2;radius=2} @Self ~onTimer:5 <50% 1
*Những điều trên là cái cơ bản để làm skill giờ vào phần file skill tạo file.yml khi làm trên đây sẽ tiện hơn và nhiều tính năng
Vd sương sương:

YAML:
#file mob:
mob1:
 Type: HUSK
 Display: ''
 Health: 1000
 Options:
  Silent: true
  NoAI: true
  PreventOtherDrops: true
  PreventItemPickup: true
  PreventRandomEquipment: true
 Skills:
 - actionmessage{m="&c<mob.hp> &f/ &4<mob.mhp> &f/ &6<mob.stance>"} @PIR{r=20} ~onTimer:10
 - setstance{s=a} @Self ~onSpawn
 - setstance{s=b} @Self ~onInteract
 - skill{s=Day} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=Night} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=3} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=4} @Self ~onTimer:10
 - skill{s=5} @Self ~onTimer:10
#file skill:
Day:
 Conditions:
 - day true
# - worldtime{t=0to10000} true
 Skills:
 - effect:particlering{particle=reddust;color=#FFFF00;a=10;radius=1;points=32;y=0.5} @Self
Night:
 Conditions:
 - night true
 Skills:
 - effect:particlering{particle=reddust;color=#0088FF;a=10;radius=1;points=32;y=0.5} @Self
3:
 Conditions:
 - stance{s=a} true
 Skills:
 - effect:particles{particle=flame;a=100;hs=0.1;vs=0.1;s=0.1} @Self
4:
 Conditions:
 - stance{s=b} true
 Skills:
 - effect:particles{particle=cloud;a=100;hs=0.1;vs=0.1;s=0.1} @Self
5:
 Conditions:
 - stance{s=a} true
 - playerswithin{d=6} true
 - night true
 Skills:
 - effect:particles{particle=hugeexplosion;a=1;y=0.25} @Self
 - sound{s=entity.generic.explode} @Self

Bye~~~hẹn gặp lại trong bài tới
trong phần đó bác phải giải thích thêm về phần skill
effect đi với giống particle nhưng những ai là người advanced thì skill particle sẽ đẹp hơn và thú vị hơn
condition có nghĩa là điều kiện
 

huyngulem

THÀNH VIÊN
1/8/20
174
23
140
17
tp HCM
trong phần đó bác phải giải thích thêm về phần skill
effect đi với giống particle nhưng những ai là người advanced thì skill particle sẽ đẹp hơn và thú vị hơn
condition có nghĩa là điều kiện
Cái đó là mẫu thôi bác trong bài t chỉ hướng dẫn cơ bản về cấu trúc 1 kĩ năng. Về sau t ms đi sâu
 
 • Like
Reactions: BlueNatural

LordHerobrine

THÀNH VIÊN
7/3/20
382
40
240
17
Nam Định
Cái đó là mẫu thôi bác trong bài t chỉ hướng dẫn cơ bản về cấu trúc 1 kĩ năng. Về sau t ms đi sâu
Làm một bài hướng dẫn chuyên sâu về cách dùng particle đi bác, tui đang cần :D
:troll: :troll: :troll: