Hướng dẫn Cách làm Resource Pack nhiều kiểu trên 1 item

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

CreeperboyMCVN

THÀNH VIÊN
23/7/20
37
7
50
<=Ko muon ghi=>
Chắc các bạn thấy cái resource pack mình đăng lên vài hôm trước. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn thêm item vào Rsp hoặc tự tạo Rsp cho riêng mình nhá
[========[< Cách thực hiện >]========]
B1: TẠO KHU LÀM VIỆC CHO BẠN
Tạo 1 thư mục tên là assets rồi tạo thư mục tên minecraft trong đó
28610
Trong thư mục minecraft tạo tiếp thư mục mcpatcher
28611
Trong mcpatcher tạo tiếp 1 thư mục tên cit
28612
Vậy là xong. Khu làm việc của bạn sẽ có đường dẫn: <tên rsp>/assets/minecraft/mcpatcher/cit/
B2: CHÈN ẢNH VÀO RESOURCE PACK
Các bạn có thể tạo nhiều thư mục con trong cit để dể phân loại
ở đây mình sẽ tạo thư mục tên kiem
28613
Trong thư mục kiem tôi chèn thêm 1 bức ảnh tên là gold_sword.png (Hình ảnh của cây kiếm vàng này bạn có thể unzip file minecraft trong thư mục version trong .minecraft)
B3:CODE TIME
Để cho bức ảnh hiển thị trong trò chơi, bạn cần phải thêm 1 file .properties
28615
Mở file .properties lên và code
28616
Bạn có thể copy bên dưới
Mã:
type=<item|armor|enchantment|elytra>
items=<so>
texture=<ten-texture>.png
damage=<so>
nbt.display.Name=<ten>
enchantmentId=<so>
type là loại item, nó có thể là item,armor,enchantment,elytra
items là id của vật, bạn có thể xem id số bằng cách bật công cụ nâng cao (F3 + H)
texture là hình ảnh vật phẩm, là tên của tệp ảnh + đuôi .png
damage là mức độ hư hại của vật phẩm, vd kiếm kc đã sử dụng 1 lần thì giá trị damage của nó là 1
nbt.display.Name là tên của vật phẩm
enchantmentId là id phù phép
vd của mình:
Mã:
type=item
items=276
texture=gold_sword.png
damage=1
dòng code trên có nghĩa là loại vật phẩm của mình là item, id của vật phẩm sẽ thay đổi là 276 (kiếm kim cương), hình ảnh thay đổi là cây kiếm vàng và điều kiện thay đổi là sử dụng thanh kiếm 1 lần
B4: GẦN HOÀN THÀNH RỒI
Sau khi làm xong bạn nén thư mục lại bằng cách chuột phải vào assets>Send to > Compressed (Zipped) folder
sau đó copy tệp pack.mcmeta vào
v pack.mcmeta v
JSON:
{
  "pack": {
    "pack_format": 3,
    "description": "desc"
  }
}
Xong rồi thì vào test. Chúc bạn thành công
 

PhucGT

THÀNH VIÊN
13/1/20
880
39
330
15
Umk :)))
type có thể làm về block đc k ông ?
 

PhucGT

THÀNH VIÊN
13/1/20
880
39
330
15
Umk :)))
và cái damage chỉnh nhiu cũng đc hay sao
 

ZzTheMonterzZ

THÀNH VIÊN
23/10/19
7
0
20
15
đồng nai
bạn ơi cho mình hỏi nếu mình tạo thêm bow thì phải làm sao ?
bow_pulling_0 | bow_pulling_1 | bow_pulling_2 gắn làm sao ;-; mong đc chỉ giáo