Chat

  1. anhcraft anhcraft
  1. 25/6/19 lúc 15:00
   Pigbot: Chào mừng trần ngọc phong, bạn ấy là thành viên mới của diễn đàn :)
   25/6/19 lúc 15:05
   Kido Mode @ Kido Mode: chán qué ~~
   25/6/19 lúc 15:05
   Teddy Bear @ Teddy Bear: hóng
   25/6/19 lúc 15:05
   Kido Mode @ Kido Mode: có sv nào RPG hay ko
   25/6/19 lúc 15:05
   Kido Mode @ Kido Mode: hóng j v
   25/6/19 lúc 15:06
   lolgame @ lolgame: ai bt lm schemetic skyblock ko
   25/6/19 lúc 15:06
   Kido Mode @ Kido Mode: ủa?
   25/6/19 lúc 15:06
   Kido Mode @ Kido Mode: cái đó t nhớ có topic rồi
   25/6/19 lúc 15:07
   Kido Mode @ Kido Mode: hmm
   25/6/19 lúc 15:07
   lolgame @ lolgame: vậy để kiếm
   25/6/19 lúc 15:07
   Kido Mode @ Kido Mode: đây lè
   25/6/19 lúc 15:07
   lolgame @ lolgame: t thayas r
   25/6/19 lúc 15:07
   25/6/19 lúc 15:08
   Kido Mode @ Kido Mode: nhớ đọc chứ đừng đào nha bác @lolgame
   25/6/19 lúc 15:13
   lolgame @ lolgame: easy nhỉ
   25/6/19 lúc 15:18
   25/6/19 lúc 15:19
   lolgame @ lolgame: ?
   25/6/19 lúc 15:29
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: @lolgame, đâu forum mới đâu =)) xin Linker <(")
   25/6/19 lúc 15:34
   hieuvo1953 @ hieuvo1953: có vẻ config skillapi hơi khó :ah:
   25/6/19 lúc 15:34
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: tất nhiên :)
   25/6/19 lúc 15:34
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: SkillAPI đâu phải dễ =))
   25/6/19 lúc 15:34
   hieuvo1953 @ hieuvo1953: làm xong vào sv ko thấy hiệu ứng :an:
   25/6/19 lúc 15:35
   25/6/19 lúc 15:35
   hieuvo1953 @ hieuvo1953: hey bạn ơi
   25/6/19 lúc 15:35
   25/6/19 lúc 15:36
   hieuvo1953 @ hieuvo1953: cái hiệu ứng khi sử dụng nó sẽ bay theo đường đạn là mục nào nhỉ
  2. 25/6/19 lúc 15:47
   25/6/19 lúc 15:50
   25/6/19 lúc 15:51
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: @JenkerVN ✔, acc phụ đang chạy trên VPS Sandbox :v
   25/6/19 lúc 15:52
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: tức là acc này
   25/6/19 lúc 15:52
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: acc kia chạy trên windows gốc ,để tui cài photoshop cái .-.
   25/6/19 lúc 15:55
   25/6/19 lúc 15:55
   lolgame @ lolgame: @RubyRubyChan ✔ quang del cho t đưa cho ai bt chừng nào nó public thì t đưa
   25/6/19 lúc 15:55
   JenkerVN ✔ @ JenkerVN ✔: :v chạy 2 acc
   25/6/19 lúc 15:56
   JenkerVN ✔ @ JenkerVN ✔: ai cso WorldGuard 1.13 ko
   25/6/19 lúc 15:56
   25/6/19 lúc 15:56
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: chán ,muốn xem spoi vl <(")
   25/6/19 lúc 15:57
   lolgame @ lolgame: create new account fb
   25/6/19 lúc 15:58
   lolgame @ lolgame: tham gia hội
   25/6/19 lúc 15:58
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: @lolgame, đơn giản là ,tạo xong auto blocked acc =))
   25/6/19 lúc 15:59
   lolgame @ lolgame:
   sao vậy?
   25/6/19 lúc 16:01
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: chịu
   25/6/19 lúc 16:01
   JenkerVN ✔ @ JenkerVN ✔: Ó Ó
   25/6/19 lúc 16:02
   RubyRubyRosa @ RubyRubyRosa: thôi SWITCH đây ,sandbox end
   25/6/19 lúc 16:02
   JenkerVN ✔ @ JenkerVN ✔: .....................
   25/6/19 lúc 16:03
   RubyRubyChan ✔ @ RubyRubyChan ✔: đã SWITCH <(")
  3. 25/6/19 lúc 16:04
   25/6/19 lúc 16:15
   nminh311 @ nminh311: mọi người có sv nào skyblock mà nhiều đồ trade đc k thế
  4. 25/6/19 lúc 16:40
   Pigbot: Chào mừng tuthanproomg, bạn ấy là thành viên mới của diễn đàn :)
  5. 25/6/19 lúc 16:54
   Pigbot: Chào mừng 1121, bạn ấy là thành viên mới của diễn đàn :)

  Hãy đăng nhập để bắt đầu chat.