1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
    Tắt thông báo

Hướng dẫn

Các lệnh khi chat

Bạn có biết?

  • Nếu bạn trỏ chuột vào con số hiển thị bên ngoài phòng chat, bạn có thể xem ai đang chat trong phòng đó.
  • Nếu bạn nhấn vào dấu '@' trước tên người khác, bạn có thể tag người đó.