1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
    Tắt thông báo

Nội quy

Điều 1: Không được spam, quảng cáo những vấn đề không liên quan tới Minecraft (Nếu có quảng cáo server thì chỉ cách 15 phút quảng cáo 1 lần, không quảng cáo liên tục)
Điều 2: Không vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến người khác (nếu có xung đột, cãi nhau, hãy tạo phòng chat riêng hoặc chat riêng trên facebook, tránh làm ảnh hưởng đến người khác)
Điều 3: Không được đăng những từ ngữ, hình ảnh tục tiểu
Điều 4: Hạn chế việc đăng ảnh động (GIF)