Plugins Cho hỏi , khi sử dụng plugin advancedban này để ban player và khi gỡ ban rồi thì player vào lại vẫn bị ban là sao vậy ạ

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).