Resource icon

Plugins Việt Nam CronJobs - Tự động chạy lệnh 1.0.2

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

anhcraft

DONATOR
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
18/9/16
1,849
2,700
780
Cali, Mẽo
anhcraft.org
MCoin
12,643
anhcraft đã đăng một tài nguyên mới:

[VN-ONLY] CronJobs - Tự động chạy lệnh - Tự động chạy lệnh

Plugin này giúp bạn chạy lệnh đã được lập trình sẵn.

Yêu cầu:
- Java 11+

Lệnh
/cj
/cj reload

Quyền admin: cronjobs.admin

Mã:
I. HƯỠNG DẪN
  1. Thực hiện lệnh ngay khi plugin đã bật
  - VD 1: chạy ngay lệnh /this is a command
  ~ this is a command

  2. Sau một khoảng thời gian từ khi plugin bật mới thực hiện lệnh
  - VD 1 : chạy lệnh /this is a command sau 10 giây
  @wait:10s ~ this is a command
  - VD 2 : chạy lệnh /this is a command sau 1...
Xem thêm về tài nguyên này...
 
  • Like
Reactions: Hàn Thiên Tử

JenkerVN ✔

THÀNH VIÊN
12/1/19
218
566
350
Sao Thổ
www.fb.com
MCoin
3,072
Tác dụng là j
 

JenkerVN ✔

THÀNH VIÊN
12/1/19
218
566
350
Sao Thổ
www.fb.com
MCoin
3,072

anhcraft

DONATOR
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
18/9/16
1,849
2,700
780
Cali, Mẽo
anhcraft.org
MCoin
12,643

JenkerVN ✔

THÀNH VIÊN
12/1/19
218
566
350
Sao Thổ
www.fb.com
MCoin
3,072