MineFS Cướp cờ (Capture The Flag)

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

acayrin desu

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
GAY
THÀNH VIÊN
BANG CHỦ PHÊ CẦN
21/2/18
185
720
330
unknown
iac.rf.gd
MCoin
8,347
what is it
là chiếm cứ điểm
Overwatch - nếu 1 thành viên team vào vùng cứ điểm thì bắt đầu chiếm, nếu có ai trong team còn lại xổng vào sẽ reset phần trăm, team nào đạt 100% thì team đó win
(vd: team A đang chiếm 50% thì team B xổng vào, reset phần trăm - team A chiếm 100% thì team A win)
not sure because i've never played overwatch b4

Old school - 2 team sẽ chiếm cứ điểm kiếm points, nếu trong quá trình chiếm thì có một thằng team kia xổng vào thì sẽ corrupt quá trình chiếm, ko reset phần trăm - nếu đạt 100% thì cứ điểm thuộc về team đó, và team đó sẽ bắt đầu nhận points theo thời gian; nếu đạt cột mốc thì team đó win
(vd: team A đang chiếm 50% thì team B vào, cứ điểm vẫn sẽ ở 50% bên team A, nếu team A ra khỏi vùng thì phần trăm giảm dần về 0% và tăng lên bên team B - đạt 100% thì điểm thuộc về team đó; nếu điểm của team A bị invade bởi team B thì team B dần chiếm điểm đó 100%->0% (neutral) rồi từ từ 0%->100% -> điểm thuộc về team B - nếu chưa về 0% (neutral) thì team đang chiếm điểm vẫn sẽ nhận points
Sau khi team A chiếm thành công 100%, team A sẽ nhận 1 point/giây, đạt 100 điểm thì team A win - nếu mất cứ điểm thì points team đó vẫn sẽ giữ nguyên, nhưng ko tăng)
p/s: idea from https://www.craftrealms.com/ back from 2014 :v

mệt :kappa: