Chia sẻ DANH SÁCH HÀNG FREE

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

:^)

 • :^)

  Votes: 62 42.5%
 • :^)

  Votes: 27 18.5%
 • ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Votes: 82 56.2%
 • still why the fuq can't i delete this

  Votes: 27 18.5%

 • Total voters
  146