Game Đây là Boss mới do mình chế ra {tự làm}

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

vinhnguyen

THÀNH VIÊN
15/12/19
35
2
40
Awards
0
19
tp hc m
MCoin
407
Đây là một sản phẩm mới do mình tụ chế
Boss này tên là Esesan
Thời gian làm:45 phút {tính toán+tạo boss}
Máu: 2000
Sất thương: 15
Có thanh máu
Link tải boss:
Mob:https://drive.google.com/file/d/1KPZwX0CjDSJWRKtwjr-XSN6FwzV9V8nl/view
Skill:https://drive.google.com/open?id=1DMnmE4jLM9q2IOG4nMelgy87nIBTwRjc
Lưu ý:https://drive.google.com/open?id=14PTqgeQsZBtS80JkM2icmI2r8Zk25nzS
Cái này liên quan đến plugin mythicmobs:
Game Minecraft.
Link Youtube của mình: https://www.youtube.com/channel/UCPte3DcjWrPvzCgoAzTeNRg
Đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.
Cảm ơn các bạn:mc3: