DONATE

Tại sao phải quyên góp?

Đây là hành đồng tự nguyện không ép buộc, việc quyên góp của bạn sẽ góp phần duy trì cộng đồng này (nói chung) và mình sẽ có thêm tiền để tổ chức những sự kiện cho các bạn (nói riêng).

Quyên góp thì được gì?

Lúc đầu, mình cũng không có ý định này nhưng mình sẽ thêm rank đặc biệt hơn thành viên trong diễn đàn, và tất nhiên thành viên quyên góp sẽ được thêm một số quyền lợi so với thành viên bình thường (ví dụ thành viên bình thường 5 giây sẽ chat một lần và thành viên quyên góp sẽ không phải chờ 5 giây để chat)..

Cách quyên góp

Bạn có thể quyên góp bằng cách ấn nút bên dưới và nhớ ghi tên trên diễn đàn vào phần TÊN NHÀ TÀI TRỢ. Bạn có thể xem thống kê quyên góp tại đây.