(Fullstack) Share code web Minecraft

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

MineHighVN

THÀNH VIÊN
1/8/22
2
0
0
21
Hà Nội
minehighvn.github.io
Source code: github.com/MineHighVN/minecraftWebServer
Đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm, chưa test gì nên có thể xảy ra lỗi, mọi lỗi bạn có thể bảo cáo tại:
email: [email protected]
facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100086572587409
Lưu ý: chỉ báo cáo lỗi khi lỗi đó thuộc về website, mọi lỗi khi config, khởi tạo web mình sẽ không hỗ trợ update web.
Khi mở web server, bạn có thể gặp những lỗi như thiếu file, extension và đấy là điều chắc chắn 99% người dùng gặp phải khi mới cài PHP, bạn có thể tự search lỗi đó trên stackoverflow.
Nếu bạn gặp bất kì lỗi nào liên quan đến việc config, mở web server initial,... bạn có thể thông báo cho mình tại facebook, mình có thể hỗ trợ bạn. (mình không hỗ trợ bạn fix bug cho code của ban đâu!)
Các phần như: Blog, Profile Đã được mình tối ưu hóa SEO On Page (mình không phải mkt nên chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc SEO)
Các ngôn ngữ chính: Laravel, CSS, JavaScript
Nguồn UI Tham khảo: collectui.com
Database: MySQL
Features:
+) Đăng blog, comment vào trong bài viết
+) Luật chung
+) Đăng nhập/Đăng ký
+) Responsive
+) Chỉnh sửa/tạo rank/cấp quyền cho rank,...
+) Trang cá nhân
+) Xem thông tin máy chủ (Config trong file .env)
+) Mật khẩu mã hoá ở dạng SHA256
Lưu ý khi mở web:
Thay đổi file .env.example thành .env
mở terminal ở folder root của project, sử dụng lệnh:
+) php artisan key:generate để khởi tạo lại APP_KEY (Rất cần thiết), nó giống như Private-Key khi bạn sử dụng JsonWebToken, và nếu bị leak ra thì bạn biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? yep, hacker có thể truy cập vào bất kì tài khoản nào trong máy chủ của bạn
+) trong file .env, DB_DATABASE là tên CSDL của bạn, bạn cần mở MySQL hoặc phpmyadmin lên để tạo một db mới có tên giống như tên DB_DATABASE mà bạn vừa đặt
+) php artisan migrate:refresh để khởi tạo những table, permissions có sẵn trong server và tạo sẵn rank Member và nó lưu ở DB_DATABASE
+) DB_USERNAME là tên đăng nhập vào CSDL
+) DB_PASSWORD là mật khẩu CSDL
+) Sử dụng php artisan serve --port=8080 để mở web server ở cổng 8080 (Mình khuyên bạn nên sử dụng Apache khi chuyển project sang production)
+) Để tạo rank admin (cần tạo 1 tài khoản trước và chắn chắn rằng tài khoản bạn muốn có rank admin có id là 1), và hãy chắn chắn rằng bạn chưa tác động gì vào table ranks, rank_permissions và permissions
+) INSERT INTO ranks (`displayRank`) VALUES ('Admin');
+) INSERT INTO rank_permissions (`rankId`, `permissionId`) VALUES (2, 2);
+) UPDATE users SET `rank`=2, `weight`=999 WHERE `id`=2;
sau đó, bạn kiểm tra lại tài khoản của bạn ở mục Profile, ở phần: "quyền của bạn", nếu thầy một quyền tên: "chỉnh sửa quyền" thì quay lại trang chủ, ở mục admin panel, vào chỉnh sửa quyền thấy rank tên Admin thì chọn Edit vào thêm tất cả các quyền có trong đấy vào, thế là xong, bạn đã thành công rồi!