Resource icon

Plugins Việt Nam Giới Tính 1.0.0

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

JenkerVN ✔

THÀNH VIÊN
12/1/19
218
566
350
Sao Thổ
www.fb.com
MCoin
3,070
JenkerVN ❤ đã đăng một tài nguyên mới:

Giới Tính - Xác định giới tính của chung mày

- plugin có chức năng:
+ khi mới vào máy chủ, gui chọn giới tính sẽ tự hiện lên để bạn chọn giới tính cho mình, nếu không chọn mà tắt thì gui sẽ tự động hiện lại
+ khi chọn giới tính xong bạn sẽ tự được set skin theo config!
+ có format cho giới tính, {GIOI_TINH}, config với Essentials hoặc bất cứ plugin nào hỗ trợ ChatFormat!
+ có file data lưu thông tin người chơi!
+ hỗ trợ âm thanh khi chọn giới tính thành công!

- yêu cầu plugin để chạy: SkinsRestorer
Hình Ảnh:
Messagers, Help:...
Xem thêm về tài nguyên này...
 

Juno

DEVELOPER
2/3/19
211
76
200
null location!
junomc.xyz
MCoin
665
Plugin của thằng Juno, trong Blacklist của Bệu :))
:-? Thái độ có gì là không tốt? nên xem lại từ đầu câu chuyện rồi sẽ hiểu rõ chứ! thử đứng ở vị trí mình xem rồi thấy? cách nói của OWNER MINETAZO có lời quá khích trước (ngay từ đầu câu chuyện!) cần thì mình up thêm thông tin và sẽ hiểu rõ thôi! cũng chẳng bận tâm cộng đồng xuyên tạc! chỉ vì chưa hiểu hết vấn đề của sự việc! (đọc lại cái post nói về OWNER MINETAZO của mình ở AMVP rồi sẽ thấy!)

thử hỏi mấy người nhờ code như @AntiKill VN , @JenkerVN ❤ , ... xem thấy thái độ phục vụ thế nào?
 

JenkerVN ✔

THÀNH VIÊN
12/1/19
218
566
350
Sao Thổ
www.fb.com
MCoin
3,070
:-? Thái độ có gì là không tốt? nên xem lại từ đầu câu chuyện rồi sẽ hiểu rõ chứ! thử đứng ở vị trí mình xem rồi thấy? cách nó của OWNER MINETAZO có lời quá khích trước (ngay từ đầu câu chuyện!) cần thì mình up thêm thông tin và sẽ hiểu rõ thôi! cũng chẳng bận tâm cộng đồng xuyên tạc! chỉ vì chưa hiểu hết vấn đề của sự việc! (đọc lại cái post nói về OWNER MINETAZO của mình ở AMVP rồi sẽ thấy!)

thử hỏi mấy người nhờ code như @AntiKill VN , @JenkerVN ❤ , ... xem thấy thái độ phục vụ thế nào?
Rất tốt, Juno code rất nhanh và hạn chế thời gian để khách hàng chờ!
Gias cả hợp lý
*****Nội dung được bổ sung thêm*****
VD như Plugins Giới Tính nè ông bảo 30k nhưng tui kêu ông giảm ông giảm liền ak
 

a ɔ a y

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
GAY
THÀNH VIÊN
BANG CHỦ PHÊ CẦN
21/2/18
184
720
330
unknown
iac.rf.gd
MCoin
9,319
wait for itt...