Resource icon

Plugins Việt Nam Giới Tính Bản Cho 1.13

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

JenkerVN ✔

THÀNH VIÊN
12/1/19
218
566
350
Sao Thổ
www.fb.com
MCoin
3,072
JenkerVN ❤ đã đăng một tài nguyên mới:

Giới Tính - Lại là chọn giới tính của mày =))

:pd1:
Giới tính là 1 plugins rất hot, tốt và làm cho server bạn hay hơi, vài hôm nữa
chúng tôi sẽ thêm Plugins DamCuoi (Đám Cưới) tích hợp với plugins
GioiTinh (Giới Tính) này...
:pd3:
Yêu Cầu
  • Máy chủ: 1.13 -> 1.13.2
  • Plugins: SkinsRestorer
:pd2:
+ khi mới vào máy chủ, gui chọn giới tính sẽ tự hiện lên để bạn chọn giới tính cho mình, nếu không chọn mà tắt thì gui sẽ tự động hiện lại
+ khi chọn giới tính xong bạn sẽ tự được set skin theo config!
+ có...
Xem thêm về tài nguyên này...