Hỏi về server /god mà vẫn pvp không biết lỗi gì D:

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Tuan1230

THÀNH VIÊN
19/12/21
83
0
80
32
Hà Noo
36560

Ai giúp mình với server mình không biết tại sao đi đâu cũng pvp dc,khu dc bảo vệ claim cũng pvp dc,cả mình dùng lệnh /god mà vẫn pvp dc giúp mình fix với ạ