Modding Hỏi Code plugin: tạo plugin chạy được trên nhiều phiên bản :d

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

ZenCraft

THÀNH VIÊN
27/5/19
215
40
170
16
Cái Bè
Xu
900
Tôi đọc nhiều post trên spigot về việc chạy plugin trên nhiều phiên bản minecraft, nào là maven, NMS rồi gì gì đó nữa mà tôi không hiểu :v
Các cao nhân cứu giúp với.
Xin đa tạ
 

ZenCraft

THÀNH VIÊN
27/5/19
215
40
170
16
Cái Bè
Xu
900
Xin nói thẳng là trình độ của bạn thì hầu như phiên bản nào cũng chạy.
Khi nào plugin của bạn dùng NMS thì mới code phần chạy nhiều phiên bản thôi. Còn nếu không dùng NMS thì bạn có thể dùng tệp config tùy chỉnh này nọ :3
Là sao :v, tôi không hiểu :l
Tôi dùng thư viện spigot1.12.2 và BuildTools để code cái SupperForge, sáng giờ tôi test thì nó chỉ dùng được từ 1.11 - 1.13, còn các bản khác đều gặp lỗi
 

CursedKiwi

DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
9/7/20
1,219
68
410
15
Hanoi
minhh2792.me
Xu
400
Nếu bạn chỉ code mà không dùng NMS (net.minecraft.server) thì phiên bản nào cũng chạy, chỉ lỗi lặt vặt như Sound Enum.
Nếu bạn dùng NMS thì phải viết riêng Reflection cho từng phiên bản, vì mỗi phiên bản codebase của minecraft lại thay đổi.