Báo cáo hôm qua vẫn chơi bình thường mà nay bị thế này, nó cứ preparing mà không vô được, ai giúp mình với !!

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).