Diễn đàn Minecraft Việt Nam

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Thông báo Nội Quy Diễn Đàn

[1] NỘI QUY CHUNG

 • Điều 1.1
  • Mọi thành viên không được than phiền về nội quy và bản quản trị không nhận mọi thắc mắc, ý kiến về nội quy.
 • Điều 1.2
  • Tất cả mọi thành viên và quản trị viên đều phải tuân thủ nội quy. Nếu có thắc mắc gì thì xem lại điều 1.1.
 • Điều 1.3
  • Mọi thành viên phải lịch sự, ăn nói văn minh , không vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng người khác hãy nhắn tin riêng cho nhau.
 • Điều 1.4
  • Không được nói bậy, chửi thề, châm biếm có ý khiêu khích, bôi bác danh dự người khác bằng chữ viết, âm thanh hay hình ảnh.
 • Điều 1.5
  • Xúc phạm ban quản...