Hướng dẫn Hướng dẫn cầm túi #1 | Sử dụng Plugin MyThicMobs

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Cross

THÀNH VIÊN
27/12/16
1,274
339
600
Ha Giang
Mình cho mobs đội mũ rồi, config như vầy thì nó k spawn ra dù chỉ 1 con, bạn xem lại rồi chỉnh dùm mình đc k?
# These example files show you how to inject Mythic Mobs
# you've created into your world. The name of each block
# can be whatever you'd like but must be unique.
RandomSkeletonKing:
MobType: SkeletonKing
Worlds: world,Sinhton
Chance: 0.005
Priority: 1
Action: replace
Conditions:
- outside true
RandomSkeletalKnight:
MobType: SkeletalKnight
Worlds: world,Sinhton
Chance: 0.010
Priority: 1
Action: add
RandomNormalZombie:
MobType: NormalZombie
Worlds: Sinhton,world,Trade
Chance: 1
Priority: 1
Action: add
Conditions:
- outside true
- night false
*****Nội dung được bổ sung thêm*****
Con normal zombie thôi
Xóa "night flase" đi thay "day true" vào
 

HHD ElecTron

THÀNH VIÊN
9/3/18
396
2
220
Hải Phòng
Làm sao để cho mấy con mobs đó mặc được giáp màu vậy
config:
MinionBlue:
Type: ZOMBIE
Display: '&9Lính Xanh'
Health: 20
Damage: 5
Armor: [Giáp da màu xanh nước]
BossBar: true
Options:
MovementSpeed: 0.2
MinionRed:
Type: ZOMBIE
Display: '&cLính Đỏ'
Health: 20
Damage: 5
Armor: [Giáp da màu đỏ]
BossBar: true
Options:
MovementSpeed: 0.2
ai chữa hộ với
 

Cross

THÀNH VIÊN
27/12/16
1,274
339
600
Ha Giang
Làm sao để cho mấy con mobs đó mặc được giáp màu vậy
config:
MinionBlue:
Type: ZOMBIE
Display: '&9Lính Xanh'
Health: 20
Damage: 5
Armor: [Giáp da màu xanh nước]
BossBar: true
Options:
MovementSpeed: 0.2
MinionRed:
Type: ZOMBIE
Display: '&cLính Đỏ'
Health: 20
Damage: 5
Armor: [Giáp da màu đỏ]
BossBar: true
Options:
MovementSpeed: 0.2
ai chữa hộ với
Phải làm riêng 2 cái giáp ở phần Item r add vào
https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/databases/items/options
 

HHD ElecTron

THÀNH VIÊN
9/3/18
396
2
220
Hải Phòng
ai giúp với

SetRed:
Id: 298
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
Id: 299
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
Id: 300
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
Id: 301
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
ai chỉ cách làm cho nó ra cả 4 cái giáp cùng lúc với
 

Cross

THÀNH VIÊN
27/12/16
1,274
339
600
Ha Giang
ai giúp với

SetRed:
Id: 298
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
Id: 299
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
Id: 300
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
Id: 301
Display: ''
Lore:
Options:
Color: 255,40,40
ai chỉ cách làm cho nó ra cả 4 cái giáp cùng lúc với
Chia 4 món ra, r dùng cái "Equipment" đi, config 4 cái liền nhau thế dùng kiểu gì?
[HIDE]https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/databases/misc/equipment[/HIDE]
 
 • Like
Reactions: HHD ElecTron

HHD ElecTron

THÀNH VIÊN
9/3/18
396
2
220
Hải Phòng
Chia 4 món ra, r dùng cái "Equipment" đi, config 4 cái liền nhau thế dùng kiểu gì?
***Không thể trích nội dung ẩn***
SetRed:
Id: 298
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40

Id: 299
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40

Id: 300
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40

Id: 301
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40
nhu vay ha ban
 

Cross

THÀNH VIÊN
27/12/16
1,274
339
600
Ha Giang
SetRed:
Id: 298
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40

Id: 299
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40

Id: 300
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40

Id: 301
Display: ''
Lore:
Amount: 1
Options:
Color: 255,40,40
nhu vay ha ban

Quỳ, đọc kỹ lại cái này hộ cái
https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/databases/items/overview

[HIDE]
Mã:
Muda_Do:
 Id: 298
 Display: ''
 Lore:
 Amount: 1
 Options:
  Color: 255,40,40
Aoda_Do:
 Id: 299
 Display: ''
 Lore:
 Amount: 1
 Options:
  Color: 255,40,40
Quanda_Do:
 Id: 300
 Display: ''
 Lore:
 Amount: 1
 Options:
  Color: 255,40,40
Giayda_Do:
 Id: 301
 Display: ''
 Lore:
 Amount: 1
 Options:
  Color: 255,40,40
[/HIDE]
 
 • Like
Reactions: HHD ElecTron

Kun

THÀNH VIÊN
27/3/17
88
2,921
570
Đà Nẵng
cho hỏi thêm cái option của mechanic là gì thế
Mã:
- mechanic{option=value} @[targeter] ~on[trigger] [health_modifier] [chance]
*mechanic: tên loại Skill(Lightning, Ignite,....)
*option: Thiết lập của mechanic ví dụ như light có damage
*value: giá trị
*@targeter mục tiêu (@self [bản thân], @target [mục tiêu], @PIR [người chơi trong bán kính...], @EIR [thực thể trong bán kính...],...
*~onTrigger: Điều kiện để thực thi skill (~onSpawn [khi sinh ra],~onDeath[Khi chết], ~onDamaged[Khi bị đánh],...
*health_modifier: Điều kiện HP (<0.5, >1,... Lấy giá trị xác xuất, học toán xác suất sẽ rõ, giống như % thôi)
*chance: tỉ lệ ra đòn (0.1, 0.5,1,...)
Ví dụ: - lightning{d=10} @PIR{r=10} ~onDamaged >0.5 1
 

Zero248wallsvn

THÀNH VIÊN
10/6/18
28
2
50
15
An Thái Đông
Mã:
- mechanic{option=value} @[targeter] ~on[trigger] [health_modifier] [chance]
*mechanic: tên loại Skill(Lightning, Ignite,....)
*option: Thiết lập của mechanic ví dụ như light có damage
*value: giá trị
*@targeter mục tiêu (@self [bản thân], @target [mục tiêu], @PIR [người chơi trong bán kính...], @EIR [thực thể trong bán kính...],...
*~onTrigger: Điều kiện để thực thi skill (~onSpawn [khi sinh ra],~onDeath[Khi chết], ~onDamaged[Khi bị đánh],...
*health_modifier: Điều kiện HP (<0.5, >1,... Lấy giá trị xác xuất, học toán xác suất sẽ rõ, giống như % thôi)
*chance: tỉ lệ ra đòn (0.1, 0.5,1,...)
Ví dụ: - lightning{d=10} @PIR{r=10} ~onDamaged >0.5 1
ý mình là cái option bao gồm những gì hay là từng mechanic có option riêng hay chung