Hướng dẫn Hướng Dẫn Chi Tiết Newbie cách tạo lập server!

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

JustMango

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
WIBU
16/7/18
3,842
668
780
Hà Nội
atelier-bip.tech
Đăng topic vì dạo này nhiều newbie
I. SETUP-Chuẩn bị
1. Máy tính (Khá khỏe)
2. Windows 7 trở lên hoặc Linux chuyên dụng server( CentOS, Ubuntu, Debian, RedHat,...)
*Lưu ý Linux khó điều khiển cho những người k quen vs lệnh và k biết tin học.
3. Tiếng anh (chuyên ngành tin học và Minecraft server.
4. THỜI GIAN (cái này quan trọng nè)

II.Cấu hình
*Cấu hình chuẩn bị
1. Cài Notepad++, JRE 8u192, JDK 11, gít, Xampp(nếu cần thiết)
2. Cài Spigot Tuỳ version bạn muốn hoặc build bằng Buildtools của Jenkins
Link: spigot có sẵn: https://getbukkit.org/download/spigot
Buildtools: https://hub.spigotmc.org/jenkins/job/BuildTools/
Hướng dẫn build: Mở terminal(CommandPrompt, Powershell đều được)
Mã:
@echo off
Title Build MC (version)
Color 0a

cls

java -jar BuildTools.jar —rev (version)
Pause
#Hoặc#

GitBash:

Mã:
cd (đường dẫn mà bạn để BuildTools)
java -jar BuildTools.jar
Chạy phần trên có thể viết theo code hay save thành .bat CD đc
*Cấu hình
Thả file spigot.jar vào 1 file xong chạy file .bat vs nội dung:
Mã:
@echo off
Title Run SErver Minecraft

cls

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar spigot.jar
Pause
Chạy file .bat chấp nhận EULA và chạy lại.

III. Config
Thả các file plugin .jar vào folder plugins
Config sever bằng các file server.properties, spigot.yml, ...

PART 2 CHIỀU ĐĂNG (HƯỚNG DẪN CHỈNH SỦA KHI CÓ LỖI)

P/s: Long time ago
 

JustMango

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
WIBU
16/7/18
3,842
668
780
Hà Nội
atelier-bip.tech
bắt đầu từ tháng 7/2018 đến 1/2019 đã có hướng dẫn. Thất vọng so với mem thời nay