Hướng dẫn Hướng Dẫn Về Plugins Deluxemenus (Cơ Bản) Cho Người Mới Bắt Đầu Dùng Deluxemenus

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

VerCosTa

THÀNH VIÊN
Hello AE Hôm Nay Mình Sẽ Hướng Dẫn AE Về Plugins Deluxemenus

Có Nhiều Ae Vẫn Đang Dùng Chestcommands
Thì Hãy Chuyển Sang Dùng Plugins Deluxemenus Đi Vì Nó Hỗ Trợ Các Tính Năng Và Cập Nhật Thường Xuyên

Tính Năng 1 Hỗ Trợ Heads Skin
Tính Năng 2 PlayerPoints
Và Các Tính Năng Khác...

Wiki (tài liệu của nó)

Thì Vô Thôi Không Lòng Vòng
Đầu Tiên Các Bạn Tải Support hay như là headdatabase + playerpoints + vault + .v.v để tạo 1 cái menu cần thiết

Đầu Tiên Các Bạn Vào File Của Nó Có 2 Cái File 1 Là Config 2 Là gui_menus
28506

Config Của Deluxemenus Là Đây Là Cái Thêm Menus Vào Server Tại Sao Không Phải Tạo File Rồi Hoạt Động Mà Phải Vô Config Thêm Vô?
Đi mà hỏi nhà phát triển :v cái này tui ko biết

Và Mình Sẽ Hướng Dẫn Ae Tạo Cái Menus
28507

Bước 1: Bấm Vào gui_menus Rồi Copy File advanced_menu
28508

Bước 2: Paste Nó Ra Nhớ Là Chuột Phải Và Paste Nó Trong gui_menu Luôn Nhen
28509

Bước 3: rename file lại cái advanced_menu - Copy nhen vd mình sẽ rename nó là: advanced_test
28511

Bước 4: Copy Cái Tên menus của bạn menus mình tên là advanced_test rồi copy tên nó đi
28512

Bước 5: Ra Vào Lại Cái Config Của Nó
28513

Bước 6: Các Bạn Thấy Nó Có
gui_menus:
basics_menu:
file: basics_menu.yml
advanced_menu:
file: advanced_menu.yml
requirements_menu:
file: requirements_menu.yml

copy cái dòng
advanced_menu:
file: advanced_menu.yml

cái này là phần thêm menu
advanced_menu: cái phần này là thêm menus , menus của bạn tên là vd: advanced_test đi thêm thêm là advanced_test:
file: advanced_menu.yml phần này là file của menus thì thêm là file: advanced_test.yml

rồi paste nó ra ở dưới cái advanced_menu.yml nhen

gui_menus:
basics_menu:
file: basics_menu.yml
advanced_menu:
file: advanced_menu.yml
advanced_test:
file: advanced_test.yml
requirements_menu:
file: requirements_menu.yml

đừng copy nó như thế này

gui_menus:
basics_menu:
file: basics_menu.yml
advanced_menu:
file: advanced_menu.yml
requirements_menu:
file: requirements_menu.yml
advanced_test:
file: advanced_test.yml

nó sẽ không nhận đâu

nhớ lưu lại nha
28521

28514

rồi giờ chúng ta vào phần gui_menus để config menus nó thôi ;))

mặt dù các bạn mới vào nó sẽ gọi là rối não lắm

các bạn chỉ cần xóa từ dòng
'shopnoperm':
material: head-extended_clip
slot: 12
display_name: '&7No permission'
lore:
- '&8You are missing the &bdeluxemenus.shopexample'
- '&8permission which is required to view the item!'
- '&fLeft click to close the menu.'
left_click_commands:
- '[sound] ENTITY_SNOW_GOLEM_DEATH'
- '[close]'
- '[message] &8[&6&lDeluxeShop&8] &fYou have closed the menu! &7(1 Second message delay!) <delay=20>'
'filler_item':
material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
slots:
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
display_name: ' '

với dòng này

'examplecd':
material: GRAY_DYE
slot: 11
priority: 2
update: true
hide_attributes: true
display_name: '&cExample Kit Unavailable'
lore:
- '&7This kit is on cooldown!'
- '&7You must wait : &f%essentials_kit_time_until_available_example%'
- '&7Before using this kit again.'
view_requirement:
requirements:
kit_perm:
type: has permission
permission: essentials.kits.example
'examplenoperm':
material: GRAY_DYE
slot: 11
priority: 3
update: true
hide_attributes: true
display_name: '&7Example Kit'
lore:
- '&7You do not have permission for this kit!'
này đi thôi

các bạn dữ lại dòng

# A DeluxeMenus advanced configuration guide
#=========================================================
menu_title: '&8> &6&lD&eM &bAdvanced Example'
open_command:
- shoprank
- rankvip
- muarank
open_commands:
- '[message] &abạn đã mở menu của server'
size: 54
# as always, only cool people can open this menu :)
open_requirement:
requirements:
permission:
type: has permission
permission: deluxemenus.admin
deny_commands:
- "[message] &8[&bDeluxe&eMenus&8] &cYou don't have perms for this!"
items:
'shopexample':
material: head-extended_clip
slot: 12
display_name: '&r'
lore:
- '&7Shop example using'
- '&7view requirements!'
- '&fLeft click to purchase.'
priority: 1
view_requirement:
requirements:
shop_perm:
type: has permission
permission: deluxemenus.shopexample
left_click_commands:
- '[sound] ENTITY_FIREWORK_ROCKET_BLAST'
- '[console] give %player_name% skull 1 player:extended_clip name:&bExtended_Clip lore:&8<lore>|&7Example_Shop_Item|&8<lore>'
- '[message] &8[&6&lDeluxeShop&8] &fYou have succesfully purchased &7extended_clips &fhead!'
- '[console] eco take %player_name% 666'
- '[close]'
left_click_requirement:
requirements:
balance_check:
type: has money
amount: 666

vì cái dòng này là quan trọng nhất

và giờ mình sẽ giải thích all của nó

# A DeluxeMenus advanced configuration guide PHẦN NÀY BỎ QUA
#========================================================= PHẦN NÀY CŨNG BỎ QUA ĐỪNG ĐỤNG NHEN
menu_title: '&8> &6&lD&eM &bAdvanced Example' ĐÂY LÀ TÊN MENUS ẢNH BÊN DƯỚI Vd bây giờ mình sẽ đặt tên cho nó là

&7&lMENUS CHO SERVER
28516
28517
Thì Các Phần Này Các Bạn xóa dòng đi
- advancedexamplemenu
- themostadvancedmenuintheworld
open_command:
- advancedmenu
- advancedexamplemenu
- themostadvancedmenuintheworld
tại sao lại xóa nó đi? nếu các bạn không xóa nó đi thì nó sẽ trùng lệnh với cái advanced_menu

thì các bạn đổi lệnh đi
open_command:
- advancedmenu
phần này để mình giải thích sau cứ đổi nó thành test đi vd:
open_command:
- menu
rồi vào game /dm reload để reload lại all của deluxemenus nhé nhớ là lưu lại

28518
28519
28520
28522

ok bây giờ mình sẽ giải thích cái phần này

open_command: đây là lệnh bật menus
- advancedmenu mặt định lệnh của plugins cac bạn có thể đổi nó thành menu và vô game /dm reload rồi / lệnh /menu là nó hiện? hiểu chưa
- advancedexamplemenu mặt định lệnh của plugins
- themostadvancedmenuintheworld mặt định lệnh của plugins cái dòng nãy xóa cũng đc có này chỉ là thêm lệnh khác thôi vd

bạn muốn làm cái shop vip đi thì sẽ muốn nó / 2 3 lệnh

thì cứ ghi cho nó là
open_command:
- shoprank
- rankvip
- muarank

cái phần này dễ hiểu mà
28523

open_commands: cái này là gì? đây là cái messega mở menu ví dụ hình ảnh:
28524
và bây giờ mình muốn đổi thành: bạn đã mở menus thì

- '[sound] BLOCK_BEACON_ACTIVATE' phần này xóa cũng đc ko sao

nhớ là phải ghi luôn cái -'[]' luôn nhen vì đây là lệnh của nó vd:

- '[message] &abạn đã mở menu của server'

rồi vào /dm reload nó lại rồi / lệnh mà bạn đã cho vào open_command: vip của mình là /rankvip thì vào server /rankvip
28525
28526


size: 27 đây là gì? đây là size của cái menus hình ảnh:
đây là các ô của menu
28527
# as always, only cool people can open this menu :)
open_requirement: đây là cái permission thêm cho member bật menus
requirements: phần này bỏ qua
permission: phần này cũng thế
type: has permission cũng vậy
permission: deluxemenus.admin đây là phần quan trọng chỉ cần thêm lệnh này vào permission của permissionsEx hoặc luckperms : hoặc bạn có thể tự tạo nó vd:
permission: momenus.server chỉ khi bạn thêm cái permission này vô member mới có thể mở menus
28528
28531
deny_commands:
- "[message] phần này là messega vd bạn ko cho member cái permission thì nó sẽ hiện là message mà bạn config trong đó vd: "
28530
28529


ĐÂY LÀ PHẦN CƠ BẢN DO MÉO CÓ THỜI GIANG NÊN TUẦN SAO HOẶC 2-3 NGÀY NỮA MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN CÁI MUA ĐỒ BẰNG MONEY - POINTS VÀ MUA RANK

VÀ NẾU CÓ TIME THÌ HƯỚNG DẪN LÀM /CSHOP LUÔN :v
 

Attachments

KeoMut

DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
18/12/17
5,029
806
870
20
Hà Nội
Board display giong t hoi truoc qua, kaka
 

VoChiDanh

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
25/11/18
3,629
514
780
Sao Hoả
Mấy dòng config thì để trong
Mã:
[CODE][/ CODE]
thì sẽ dễ nhìn hơn :3
 

BEWDIE

THÀNH VIÊN
3/9/22
4
1
0
24
Ho Chi Minh
www.youtube.com
Có thắc mắc là sào đề %playerpoints_points% để mua rank nó đề phải nâng cấp rank trước đó có ai có config mẫu không cho xin ạ chứ bó tay lắm rồi
 

ZzShichiagozZ

THÀNH VIÊN
31/7/18
1,180
66
400
25
Hà Nội
Wait what bạn con gái mà giỏi code thế hả omg, bạn có thể gửi qua email này được không nhỉ
email: [email protected]
cám ơn bạn rất nhiều nha chúc bạn mãi xinh đẹp và giỏi hơn nha
quá khứ của kẻ phản diện kid:) cứ từ từ mà trãi đi bé
 
  • Haha
Reactions: xSmallVN