HyEmotes

Premium Plugins HyEmotes 4.0.8

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Shuu

F TO PAY RESPECT
5/7/16
3,909
13,171
1,030
MCoin
125,084
Shuu vừa đăng một tài nguyên mới:

HyEmotes - Biểu hiện cảm xúc

:pd1:
Plugin có giá 8.00 EUR trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
Plugin thêm vào game chức năng biểu hiện cảm xúc (xem video sẽ rõ)
:pd4:

:pd5:
:pd3:
Yêu cầu:
- Java 8 hoặc cao hơn
- Spigot 1.8.8 trở lên
:pd6:
  • /emotes - open emote selector
  • /emotes <emote> - play a emote with given name
  • /emotes <emote> repeat - play a emote with given name infinitely...
Xem thêm về tài nguyên này...
 
26/1/17
1,845
612
0
24
TP Hồ Chí Minh
MCoin
16,248
per cho ai cần:
- emotes.smile
- emotes.cool
- emotes.wink
- emotes.grin
- emotes.surprised
- emotes.cry
- emotes.sleepy
- emotes.rage
- emotes.frown
- emotes.cheeky
- emotes.goofy
- emotes.love
- emotes.dealwithit
- emotes.rip
- emotes.dizzy
- emotes.spicy
- emotes.moustache
- emotes.facemelter
- emotes.present
- emotes.suntan
- emotes.relax
hay thì like nha