Làm sao chỉnh thời gian sinh ra boss của mythicmobs

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Pexx Mama

THÀNH VIÊN
14/10/18
9
0
10
14
TPHCM
MCoin
702
Làm sao chỉnh thời gian sinh ra boss của mythicmobs kiểu như là sau khi đánh con boss này 1 tiếng sau sẽ có 1 con sinh ra nữa . Nó kiểu như vậy đó
ai giúp tôi với :(
 

eaweaweawe

THÀNH VIÊN
13/7/18
13
0
20
22
pho 8
MCoin
523
Bạn thử
#file mobs:
Skills:
skill{s=afterdeath;sync=true} @self ~onDeath

#file skill
afterdeath:
Skills:
- delay 72000
# 72000 tick = 60 phút
- summon{type=tên boss;amount=1;radius=0} @self
 

BlueNatural

THÀNH VIÊN
15/12/19
303
43
200
Việt Nam
MCoin
2,481
Bạn thử
#file mobs:
Skills:
skill{s=afterdeath;sync=true} @self ~onDeath

#file skill
afterdeath:
Skills:
- delay 72000
# 72000 tick = 60 phút
- summon{type=tên boss;amount=1;radius=0} @self
sai rồi bác,summon là triệu hồi chứ trong muốn có một con mob hồi bằng skill summon thì phải thêm con mob thứ hai để thực hiện
Gõ lệnh /mm s create (tên spawner) (tên mob)
set thêm thời gian hồi sinh
/mm s set (tên spawner) cooldown (thời gian ticks 20 ticks=1 second)
 

eaweaweawe

THÀNH VIÊN
13/7/18
13
0
20
22
pho 8
MCoin
523
sai rồi bác,summon là triệu hồi chứ trong muốn có một con mob hồi bằng skill summon thì phải thêm con mob thứ hai để thực hiện
Gõ lệnh /mm s create (tên spawner) (tên mob)
set thêm thời gian hồi sinh
/mm s set (tên spawner) cooldown (thời gian ticks 20 ticks=1 second)
nó tự summon nó được đó bác