Hướng dẫn Làm sao để cấm người chơi dùng xô lava ạ?

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).