Hướng dẫn LIST OF SHAME (MCVN EDITION)

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
K

KhanhHungJ

Khách
<div class="bbWrapper">Minefc = heomc <img src="https://i.imgur.com/m76o5cR.png" class="smilie" alt="&lt;(&quot;)" title="Cụt cụt &lt;(&quot;)" data-shortname="&lt;(&quot;)" /></div>
 
K

KhanhHungJ

Khách
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/goto/post?id=264255" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-264255">MasterClaus nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> <div style="text-align: center"><div class="lbContainer lbContainer--inline " title="" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-2-1713291356" data-lb-id="_xfUid-2-1713291356"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-2-1713291356" data-src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FV8e3DtC.png&amp;hash=bb1dbd9b643681b48e592a05f3c2992f" aria-label="Zoom"></div> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FV8e3DtC.png&amp;hash=bb1dbd9b643681b48e592a05f3c2992f" data-url="https://i.imgur.com/V8e3DtC.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" style="" /> </div></div> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>Xem thêm</a></div> </div> </blockquote>tìm được cách chữa bệnh hôi nách chưa anh <img src="https://i.imgur.com/m76o5cR.png" class="smilie" alt="&lt;(&quot;)" title="Cụt cụt &lt;(&quot;)" data-shortname="&lt;(&quot;)" /></div>