Lottery Premium

Premium Plugins Lottery Premium 2.6.0

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

TⱧɆ20JɄ₦Ɇ Ⅶ

DONATOR
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
21/12/16
1,035
349
510
Hải Phòng
www.facebook.com
MCoin
10,118
Cá khô vừa đăng một tài nguyên mới:

Lottery Premium - | Mua 1 vé số, chờ kết quả và hốt thôi =w= |


Plugin này trên Spigot có giá 1.50$ EUR, nếu thấy hay
thì hãy Donate cho tác giả để ủng hộ Plugin nhé!

*
1 plugin Vé số hay nhất đã ở đây! với 1 plugin hoàn toàn phụ thuộc vào Config toàn diện đồng thời cũng cần plugin Vault vì nó là hệ thống tiền tệ

[FONT=Times New...[/B]


Xem thêm về tài nguyên này...
 
26/1/17
1,845
612
0
24
TP Hồ Chí Minh
MCoin
16,248
Ai có plugin này mà việt hoá k cho em xin ạ! :3
cài plugin vào file config tìm dòng message xòa từ chữ message đến hết ùi copy phần này vô
Mã:
message:
 prefix: '&f&l<&eVé Số&f&l> &r'
 Welcome: '%prefix% &fXổ số trong: &c%drawLong%'
 ErrorPlugin: '%prefix% Xin lỗi , chúng tôi đã không tìm thấy một tiền cắm chưa..'
 ErrorAccess: '%prefix% Bạn không có quyền truy cập vào lệnh.'
 ErrorCommand: '%prefix% Này, tôi không nhận ra lệnh!'
 ErrorConsole: '%prefix% Bạn là giao diện điều khiển , tôi không thể bán vé.'
 ErrorConsole2: '%prefix% Bạn là giao diện điều khiển , bạn không có một hàng tồn
  kho.'
 ErrorConsole3: '%prefix% Bạn là giao diện điều khiển , bạn không thể thay đổi điều
  đó.'
 ErrorNoAvailable: '%prefix% Không có nhiều vé có sẵn'
 ErrorAtMax: '%prefix% Bạn đã có tối đa %0% %1% rồi.'
 ErrorNotAfford: '%prefix% Bạn không có đủ tiền mua một vé'
 ErrorNumber: '%prefix% Bạn không có khả năng một Cung cấp vé một số lớn hơn không
  (số được chấp nhận)'
 ErrorClaim: '%prefix% Bạn đã không có bất cứ điều gì không có người nhận.'
 TicketCommand: '%prefix% Mua một vé cho &c%cost% &rvới &c/lot buy'
 PotAmount: '%prefix% Hiện tại đang có &a%pot% &rtrong xổ.'
 YourTickets: '%prefix% Bạn có &c%0% &r%1%'
 TicketRemaining: '%prefix% Có &c%0% &r%1% trái.'
 CommandHelp: '%prefix% &c/lot help&r với các lệnh'
 LastWinner: '%prefix% Người trúng số: %0% %1%'
 CheckClaim: '%prefix% Kiểm tra xem bạn đã giành chiến thắng với &c/lot claim'
 BoughtTicket: '%prefix% Bạn cót &c%0% &r%1% với &c%2%'
 BoughtTickets: '%prefix% Bây giờ bạn có &c%0% &r%1%'
 BoughtAnnounceDraw: '%prefix% &r%0% &rmới mua %1% %2%! Xổ trong %3%'
 BoughtAnnounce: '%prefix% &r%0% &rmới mua %1% %2%!'
 DrawIn: '%prefix% Xổ trong: &c%0%'
 DrawNow: '%prefix% Xổ số sẽ được rút ra cùng một lúc.'
 DrawSoon: Sớm
 DrawSoonLong: Vé sẽ xảy ra sớm!
 PlayerClaim: '%prefix% Bạn chỉ cần tuyên bố %0%'
 MessagesEnabled: '%prefix% Bây giờ bạn sẽ nhận được tin nhắn quảng bá xổ số.'
 MessagesDisabled: '%prefix% Bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn quảng bá xổ số.'
 NoWinnerTickets: '%prefix% Không có vé bán vòng này . Thật là sự xấu hổ.'
 NoWinnerRollover: '%prefix% Không có người chiến thắng, chúng ta có một rollover!
  &a%0% &rđi đến Jackpot!'
 WinnerCongrat: '%prefix% Xin chúc mừng đi %0% &rvới chiến thắng &c%1%&r với &c%2%&r
  %3%'
 WinnerCongratClaim: '%prefix% Use &c/lot claim &rđể đòi tiền thắng cược.'
 WinnerSummary: '%prefix% Có tổng cộng %0% %1% mua %2% %3%'
 AddToPot: '%prefix% Thêm vào &a%0% &rvào nồi. tổng phụ là &a%1%'
 ConfigCost: '%prefix% Chi phí thay đổi &c%0%'
 ConfigHours: '%prefix% Giờ thay đổi &c%0%'
 ConfigMax: '%prefix% Số tiền tối đa của vé đổi &c%0%'
 ConfigReload: '%prefix% Config tải lại'
 HelpPot: '%prefix% /lot addtopot <số>'
 Help: '%prefix% Help commands%newline%%prefix% &c/lottery&r : Basic lottery info.%newline%%prefix%
  &c/lottery buy <n>&r : Buy ticket(s). %newline%%prefix% &c/lottery claim&r : Claim
  outstanding wins.%newline%%prefix% &c/lottery winners&r : Check last winners.'
 HelpAdmin: '%prefix% &1/lottery draw&r : Draw lottery.%newline%%prefix% &1/lottery
  addtopot&r : Add number to pot. %newline%%prefix% &1/lottery config&r : Edit the
  config.'
 HelpConfig: '%prefix% Edit config commands%newline%%prefix% &c/lottery config cost
  <i>%newline%%prefix% &c/lottery config hours <i> %newline%%prefix% &c/lottery
  config maxTicketsEachUser <i>%newline%%prefix% &c/lottery config reload'
 ticket: vé
 tickets: vé
 player: người chơi
 players: người chơi
 day: ngày
 hour: giờ
 hours: giờ
 minute: phút
 minutes: phút
 second: giây
 seconds: giây
 TimeRemaining: '%prefix% Có &c%0% &r%1% trái.'
 Ticket: vé
 Tickets: vé
 days: ngày
 

Baron

THÀNH VIÊN
cài plugin vào file config tìm dòng message xòa từ chữ message đến hết ùi copy phần này vô
Mã:
message:
 prefix: '&f&l<&eVé Số&f&l> &r'
 Welcome: '%prefix% &fXổ số trong: &c%drawLong%'
 ErrorPlugin: '%prefix% Xin lỗi , chúng tôi đã không tìm thấy một tiền cắm chưa..'
 ErrorAccess: '%prefix% Bạn không có quyền truy cập vào lệnh.'
 ErrorCommand: '%prefix% Này, tôi không nhận ra lệnh!'
 ErrorConsole: '%prefix% Bạn là giao diện điều khiển , tôi không thể bán vé.'
 ErrorConsole2: '%prefix% Bạn là giao diện điều khiển , bạn không có một hàng tồn
  kho.'
 ErrorConsole3: '%prefix% Bạn là giao diện điều khiển , bạn không thể thay đổi điều
  đó.'
 ErrorNoAvailable: '%prefix% Không có nhiều vé có sẵn'
 ErrorAtMax: '%prefix% Bạn đã có tối đa %0% %1% rồi.'
 ErrorNotAfford: '%prefix% Bạn không có đủ tiền mua một vé'
 ErrorNumber: '%prefix% Bạn không có khả năng một Cung cấp vé một số lớn hơn không
  (số được chấp nhận)'
 ErrorClaim: '%prefix% Bạn đã không có bất cứ điều gì không có người nhận.'
 TicketCommand: '%prefix% Mua một vé cho &c%cost% &rvới &c/lot buy'
 PotAmount: '%prefix% Hiện tại đang có &a%pot% &rtrong xổ.'
 YourTickets: '%prefix% Bạn có &c%0% &r%1%'
 TicketRemaining: '%prefix% Có &c%0% &r%1% trái.'
 CommandHelp: '%prefix% &c/lot help&r với các lệnh'
 LastWinner: '%prefix% Người trúng số: %0% %1%'
 CheckClaim: '%prefix% Kiểm tra xem bạn đã giành chiến thắng với &c/lot claim'
 BoughtTicket: '%prefix% Bạn cót &c%0% &r%1% với &c%2%'
 BoughtTickets: '%prefix% Bây giờ bạn có &c%0% &r%1%'
 BoughtAnnounceDraw: '%prefix% &r%0% &rmới mua %1% %2%! Xổ trong %3%'
 BoughtAnnounce: '%prefix% &r%0% &rmới mua %1% %2%!'
 DrawIn: '%prefix% Xổ trong: &c%0%'
 DrawNow: '%prefix% Xổ số sẽ được rút ra cùng một lúc.'
 DrawSoon: Sớm
 DrawSoonLong: Vé sẽ xảy ra sớm!
 PlayerClaim: '%prefix% Bạn chỉ cần tuyên bố %0%'
 MessagesEnabled: '%prefix% Bây giờ bạn sẽ nhận được tin nhắn quảng bá xổ số.'
 MessagesDisabled: '%prefix% Bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn quảng bá xổ số.'
 NoWinnerTickets: '%prefix% Không có vé bán vòng này . Thật là sự xấu hổ.'
 NoWinnerRollover: '%prefix% Không có người chiến thắng, chúng ta có một rollover!
  &a%0% &rđi đến Jackpot!'
 WinnerCongrat: '%prefix% Xin chúc mừng đi %0% &rvới chiến thắng &c%1%&r với &c%2%&r
  %3%'
 WinnerCongratClaim: '%prefix% Use &c/lot claim &rđể đòi tiền thắng cược.'
 WinnerSummary: '%prefix% Có tổng cộng %0% %1% mua %2% %3%'
 AddToPot: '%prefix% Thêm vào &a%0% &rvào nồi. tổng phụ là &a%1%'
 ConfigCost: '%prefix% Chi phí thay đổi &c%0%'
 ConfigHours: '%prefix% Giờ thay đổi &c%0%'
 ConfigMax: '%prefix% Số tiền tối đa của vé đổi &c%0%'
 ConfigReload: '%prefix% Config tải lại'
 HelpPot: '%prefix% /lot addtopot <số>'
 Help: '%prefix% Help commands%newline%%prefix% &c/lottery&r : Basic lottery info.%newline%%prefix%
  &c/lottery buy <n>&r : Buy ticket(s). %newline%%prefix% &c/lottery claim&r : Claim
  outstanding wins.%newline%%prefix% &c/lottery winners&r : Check last winners.'
 HelpAdmin: '%prefix% &1/lottery draw&r : Draw lottery.%newline%%prefix% &1/lottery
  addtopot&r : Add number to pot. %newline%%prefix% &1/lottery config&r : Edit the
  config.'
 HelpConfig: '%prefix% Edit config commands%newline%%prefix% &c/lottery config cost
  <i>%newline%%prefix% &c/lottery config hours <i> %newline%%prefix% &c/lottery
  config maxTicketsEachUser <i>%newline%%prefix% &c/lottery config reload'
 ticket: vé
 tickets: vé
 player: người chơi
 players: người chơi
 day: ngày
 hour: giờ
 hours: giờ
 minute: phút
 minutes: phút
 second: giây
 seconds: giây
 TimeRemaining: '%prefix% Có &c%0% &r%1% trái.'
 Ticket: vé
 Tickets: vé
 days: ngày
thanks
*****Nội dung được bổ sung thêm*****
thanks
à bạn ơi mình bỏ cái đó vào xong rồi mình bấm /lottery reload nó hiện null null xong mình bấm /lottery thì nó báo lỗi :|