Hỏi về Minecraft Member (None-OP) không thể tương tác lên mọi vật thể trong server

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).