Highest reaction score

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
vnso hosting
 1. 13,665

  Ken

  34 đến từ China
  • Bài viết
   4,221
  • Tài nguyên
   2
  • Reaction score
   13,665
  • Điểm
   1,120
 2. 4,031

  RivenCarry

  đến từ TPHCM
  • Bài viết
   487
  • Tài nguyên
   8
  • Reaction score
   4,031
  • Điểm
   710
 3. 3,046

  anhcraft

  đến từ .
  • Bài viết
   2,711
  • Tài nguyên
   11
  • Reaction score
   3,046
  • Điểm
   940
 4. 2,921

  Kun

  đến từ Đà Nẵng
  • Bài viết
   88
  • Reaction score
   2,921
  • Điểm
   570
 5. 2,029

  Hikari Kaslana

  • Bài viết
   1,456
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   2,029
  • Điểm
   720
 6. 1,736

  HSGamer

  21 đến từ An Giang
  • Bài viết
   1,143
  • Tài nguyên
   16
  • Reaction score
   1,736
  • Điểm
   740
 7. 1,448

  Banbeucmas

  20 đến từ Hà Nội, Việt Nam
  • Bài viết
   9,983
  • Tài nguyên
   4
  • Reaction score
   1,448
  • Điểm
   950
 8. 1,413

  Siri Professor

  đến từ Milky Way
  • Bài viết
   1,090
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   1,413
  • Điểm
   740
 9. 1,397

  RemVN

  22 đến từ Việt nam
  • Bài viết
   257
  • Tài nguyên
   7
  • Reaction score
   1,397
  • Điểm
   550
 10. 1,355

  MasterClaus

  đến từ HCM
  • Bài viết
   457
  • Tài nguyên
   4
  • Reaction score
   1,355
  • Điểm
   620
 11. 1,178

  ゆき

  đến từ Japanese
  • Bài viết
   1,351
  • Reaction score
   1,178
  • Điểm
   780
 12. 1,150

  Senkuu

  đến từ TPHCM
  • Bài viết
   1,754
  • Tài nguyên
   11
  • Reaction score
   1,150
  • Điểm
   790
 13. 1,105

  GoodAdmin

  23 đến từ Bình Dương
  • Bài viết
   327
  • Tài nguyên
   3
  • Reaction score
   1,105
  • Điểm
   490
 14. 1,100

  Decompiler

  28 đến từ Làng Lead
  • Bài viết
   156
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   1,100
  • Điểm
   480
 15. 1,005

  HUИT

  26 đến từ no public
  • Bài viết
   1,467
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   1,005
  • Điểm
   740
 16. 994

  Kazoku

  20 đến từ Can Do
  • Bài viết
   889
  • Tài nguyên
   4
  • Reaction score
   994
  • Điểm
   530
 17. 928

  ConBòTVs

  đến từ Đồng tháp
  • Bài viết
   486
  • Tài nguyên
   9
  • Reaction score
   928
  • Điểm
   560
 18. 830

  Cam Chua

  đến từ ·
  • Bài viết
   1,413
  • Tài nguyên
   9
  • Reaction score
   830
  • Điểm
   670
 19. 827

  KeoMut

  18 đến từ Hà Nội
  • Bài viết
   2,346
  • Tài nguyên
   16
  • Reaction score
   827
  • Điểm
   700
 20. 796

  acayr1n

  đến từ heaven's backyard
  • Bài viết
   668
  • Tài nguyên
   2
  • Reaction score
   796
  • Điểm
   520