Highest reaction score

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 13,185

  Shuu

  • Bài viết
   3,906
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   13,185
  • Điểm
   1,120
 2. 4,030

  RivenCarry

  đến từ TPHCM
  • Bài viết
   487
  • Tài nguyên
   8
  • Reaction score
   4,030
  • Điểm
   710
 3. 2,985

  anhcraft

  đến từ .
  • Bài viết
   2,538
  • Tài nguyên
   10
  • Reaction score
   2,985
  • Điểm
   940
 4. 2,921

  Kun

  đến từ Đà Nẵng
  • Bài viết
   88
  • Reaction score
   2,921
  • Điểm
   570
 5. 2,029

  Hikari Kaslana

  • Bài viết
   1,460
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   2,029
  • Điểm
   720
 6. 1,678

  HSGamer

  20 đến từ An Giang
  • Bài viết
   1,064
  • Tài nguyên
   16
  • Reaction score
   1,678
  • Điểm
   740
 7. 1,448

  Banbeucmas

  20 đến từ Hà Nội, Việt Nam
  • Bài viết
   9,983
  • Tài nguyên
   4
  • Reaction score
   1,448
  • Điểm
   950
 8. 1,407

  Siri Professor

  đến từ Milky Way
  • Bài viết
   1,078
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   1,407
  • Điểm
   740
 9. 1,397

  RemVN

  21 đến từ Việt nam
  • Bài viết
   257
  • Tài nguyên
   7
  • Reaction score
   1,397
  • Điểm
   550
 10. 1,344

  MasterClaus

  đến từ HCM
  • Bài viết
   454
  • Tài nguyên
   4
  • Reaction score
   1,344
  • Điểm
   620
 11. 1,178

  ゆき

  đến từ Japanese
  • Bài viết
   1,351
  • Reaction score
   1,178
  • Điểm
   780
 12. 1,149

  Senkuu

  đến từ TPHCM
  • Bài viết
   1,754
  • Tài nguyên
   11
  • Reaction score
   1,149
  • Điểm
   790
 13. 1,105

  GoodAdmin

  23 đến từ Bình Dương
  • Bài viết
   327
  • Tài nguyên
   3
  • Reaction score
   1,105
  • Điểm
   490
 14. 1,100

  Decompiler

  27 đến từ Làng Lead
  • Bài viết
   156
  • Tài nguyên
   1
  • Reaction score
   1,100
  • Điểm
   480
 15. 993

  Kazoku

  19 đến từ Can Do
  • Bài viết
   888
  • Tài nguyên
   4
  • Reaction score
   993
  • Điểm
   530
 16. 990

  HUИT

  26 đến từ no public
  • Bài viết
   1,400
  • Reaction score
   990
  • Điểm
   740
 17. 927

  ConBòTVs

  đến từ Đồng tháp
  • Bài viết
   486
  • Tài nguyên
   9
  • Reaction score
   927
  • Điểm
   560
 18. 830

  Cam Chua

  đến từ ·
  • Bài viết
   1,411
  • Tài nguyên
   9
  • Reaction score
   830
  • Điểm
   670
 19. 790

  acayr1n

  đến từ heaven's backyard
  • Bài viết
   647
  • Tài nguyên
   2
  • Reaction score
   790
  • Điểm
   520
 20. 748

  KeoMut

  18 đến từ Hà Nội
  • Bài viết
   2,186
  • Tài nguyên
   15
  • Reaction score
   748
  • Điểm
   700