Điểm thưởng dành cho Beng Beng

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 2. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 3. 90

  Dragon Egg

  Đạt được rank Dragon Egg
 4. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 5. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 6. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 7. 10

  Google+

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google+
 8. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 9. 50

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần
 10. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 11. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 12. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 13. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 14. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 15. 10

  Facebook

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Facebook
 16. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 17. 10

  Wood

 18. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 19. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn