Điểm thưởng dành cho Deathsgun

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 10

  Facebook

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Facebook
 2. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 3. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 4. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 5. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 6. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 7. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 8. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 9. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 10. 10

  Wood

 11. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 12. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn