Điểm thưởng dành cho Edward_Elric

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 90

  Dragon Egg

  Đạt được rank Dragon Egg
 2. 10

  Facebook

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Facebook
 3. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 4. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 5. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 6. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 7. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 8. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 9. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 10. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 11. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 12. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 13. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 14. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 15. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 16. 10

  Wood

 17. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 18. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn