Điểm thưởng dành cho HauMf

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 90

  Dragon Egg

  Đạt được rank Dragon Egg
 2. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 3. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 4. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 5. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 6. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 7. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 8. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 9. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 10. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 11. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 12. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 13. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 14. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 15. 10

  Wood

 16. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 17. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn