Hex

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Ngày sinh
Tháng sáu 30
Nơi ở
Plugin của bạn
Gender
Male
Occupation
Học sinh

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 50

  Emerald

  Đạt được rank Emerald
 2. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 3. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 4. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 5. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 6. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 7. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 8. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 9. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 10. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 11. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 12. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 13. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 14. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 15. 10

  Wood

 16. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 17. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn