Điểm thưởng dành cho Itzhmu

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 10

  Wood

 2. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 3. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn