KeoMut

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Tôi năm nay lớp 11
Ngày sinh
11/12/03 (Tuổi: 17)
Nơi ở
Hà Nội
Gender
Male

Chữ ký

Tôi sẽ không đưa bạn cái cần câu, mà sẽ chỉ bạn cách để mua 1 con cá
Con cá đó ở Guardian Project

Các danh hiệu

 1. 50

  Emerald

  Đạt được rank Emerald
 2. 60

  500 lượt thích

  Được thích 500 lần
 3. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 4. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 5. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 6. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 7. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 8. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 9. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 10. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 11. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 12. 50

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần
 13. 10

  Google+

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google+
 14. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 15. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 16. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 17. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 18. 10

  Wood

 19. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 20. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn