Điểm thưởng dành cho Khánh Thần Chết

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 60

  500 lượt thích

  Được thích 500 lần
 2. 60

  Sapphire

  Đạt được rank Sapphire
 3. 50

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần
 4. 10

  Google+

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google+
 5. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 6. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 7. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 8. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 9. 50

  Emerald

  Đạt được rank Emerald
 10. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 11. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 12. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 13. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 14. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 15. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 16. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 17. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 18. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 19. 10

  Wood

 20. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 21. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn