Điểm thưởng dành cho loditcodon

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 50

  Emerald

  Đạt được rank Emerald
 2. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 3. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 4. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 5. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 6. 50

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần
 7. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 8. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 9. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 10. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 11. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 12. 10

  Google+

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google+
 13. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 14. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 15. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 16. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 17. 10

  Wood

 18. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 19. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn