Hoạt động gần đây của MinhVN

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. MinhVN

  Đã giải quyết Chủ để về ChestCommands

  Làm sao bán cái này trên ChestCommands (name:Ngọc Ước Nguyện,lore|Dùng Để Mua Đồ Thần Của Server) Cảm ơn trước
 2. MinhVN

  lalala :))

  lalala :))
 3. MinhVN

  Đã giải quyết Tại sao khi tp world khác thì nó bị j như trong hình

  warp trong 1 thế giới thì không warp từ 1 thế giới qua một thế giới thì bị cũng như tạo đảo skyblock cũng bị
 4. MinhVN

  Đã giải quyết Tại sao khi tp world khác thì nó bị j như trong hình

  *****Nội dung được bổ sung thêm***** làm sao để không bị giống trong hình
 5. MinhVN

  Đã giải quyết Ai có plugins Skywars X 2.2 ko

  Ai có plugins Skywars X 2.2https://www.spigotmc.org/resources/%E2%99%9B-skywars-x-%E2%99%9B-solo-teams-kits-cages-trails-mystery-box-parties.28120/updates
 6. MinhVN

  Đã giải quyết plugin Citizens ko dùng dc 1.8 có cách nào dùng dc ko

  z cho link *****Nội dung được bổ sung thêm*****[B] co cần thêm plugins ko [B]CommandNPC
 7. MinhVN

  Đã giải quyết Ai Có plugins này ko vào xem đi cần lắm

  https://www.spigotmc.org/resources/33-off-recode-eggwars-2-villagers-multiarena-bungee-generators-configurable.14476/ ai có plugins này ko cân lắm
 8. MinhVN

  Đã giải quyết plugin Citizens ko dùng dc 1.8 có cách nào dùng dc ko

  plugin Citizens 1.8 có cách nào dùng dc ko
 9. MinhVN

  Đã giải quyết Pugins này là gì

  Plugins có bức tường không cho người chơi đi ra spanw mà sử dụng cho 1.8
 10. MinhVN

  Đã giải quyết Làm sao để hiện cấp đảo thi chat ?

  sao xóa chữ world hoặc Askyblock khi chat hạ TungVan
 11. MinhVN

  Đã giải quyết Làm sao để hiện cấp đảo thi chat ?

  còn j nưa ko Banbeucmas [B]*****Nội dung được bổ sung thêm*****[B] ko hiểu cho lắm Pola Bear