Điểm thưởng dành cho nahkd123

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 2. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 3. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 4. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 5. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 6. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 7. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 8. 50

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần
 9. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 10. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 11. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 12. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 13. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 14. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 15. 10

  Wood

 16. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 17. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn