1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Điểm thưởng dành cho nejkoredusen

 1. Thưởng vào: 10/8/18

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần

 2. Thưởng vào: 10/8/18

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn

 3. Thưởng vào: 10/8/18

  Google+

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google+

 4. Thưởng vào: 10/8/18

  Facebook

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Facebook

 5. Thưởng vào: 10/8/18

  1000 lượt thích

  Được thích 1000 lần

 6. Thưởng vào: 10/8/18

  500 lượt thích

  Được thích 500 lần

 7. Thưởng vào: 10/8/18

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần

 8. Thưởng vào: 10/8/18

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần

 9. Thưởng vào: 10/8/18

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần

 10. Thưởng vào: 10/8/18

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần

 11. Thưởng vào: 10/8/18

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian

 12. Thưởng vào: 10/8/18

  Gold

  Đạt được rank Gold

 13. Thưởng vào: 10/8/18

  Quartz

  Đạt được rank Quartz

 14. Thưởng vào: 10/8/18

  Redstone

  Đạt được rank Redstone

 15. Thưởng vào: 10/8/18

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli

 16. Thưởng vào: 10/8/18

  Iron

  Đạt được rank Iron

 17. Thưởng vào: 10/8/18

  Coal

  Đạt được rank Coal

 18. Thưởng vào: 10/8/18

  Diamond

  Đạt được rank Diamond

 19. Thưởng vào: 10/8/18

  Stone

  Đạt được rank Stone

 20. Thưởng vào: 10/8/18

  Wood

 21. Thưởng vào: 10/8/18

  Grass

  Đạt được rank grass