Điểm thưởng dành cho only5

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 2. 50

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần
 3. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 4. 90

  Dragon Egg

  Đạt được rank Dragon Egg
 5. 10

  Facebook

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Facebook
 6. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 7. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 8. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 9. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 10. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 11. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 12. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 13. 10

  Wood

 14. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 15. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn