Điểm thưởng dành cho RuaVN

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 2. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 3. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 4. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 5. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 6. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 7. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 8. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 9. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 10. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 11. 90

  Dragon Egg

  Đạt được rank Dragon Egg
 12. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 13. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 14. 10

  Wood

 15. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 16. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn