Điểm thưởng dành cho SLG_NoobPvP

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 2. 90

  Dragon Egg

  Đạt được rank Dragon Egg
 3. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 4. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 5. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 6. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 7. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 8. 10

  Wood

 9. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 10. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn