Điểm thưởng dành cho TBB SóiCon

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 2. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 3. 10

  Wood

 4. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 5. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 6. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 7. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn