Hoạt động gần đây của tgamingquadam

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. T

  Hỏi về server Model

  - command{c="menu"} ~onInteract
 2. T

  Hỏi về server Model

  tôi nghĩ rằng /meg trait câu lệnh này sẽ giúp ích được cho bạn
 3. T

  Mua mình cần mua mẫu config mythicmobs Zeus ạ!,giá cả thương lượng sau ạ

  Thần Điện thì ib tôi nhé Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068833486071
 4. T

  Hỏi về server Model

  npc có model à. ez thôi tạo 1 con NPC với 1câu lệnh ở cuối là ~onInteract là được
 5. T

  Hỏi về server MMOCore không hoạt động

  xài MMOCorre 1.8.0 là đc
 6. T

  Hỏi về server MMOCore không hoạt động

  [14:16:21 ERROR]: Could not load 'plugins\MMOCore-1.8.1.jar' in folder 'plugins' org.bukkit.plugin.InvalidPluginException: java.lang.NoClassDefFoundError: io/lumine/mythic/lib/player/cooldown/CooldownObject at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:157)...
 7. T

  Hỏi về server MMOCore không hoạt động

  Hmm ok để tôi tải lại cái
 8. T

  Hỏi về server MMOCore không hoạt động

  lên Spigot nó kêu 1.8.1 MMOCore phải xài Mythic Lib 1.1.4
 9. T

  Hỏi về server MMOCore không hoạt động

  System Info: Java 16 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 16.0.2+7-67) Host: Windows 10 10.0 (amd64) Loading libraries, please wait... [13:57:05 INFO]: Environment: authHost='https://authserver.mojang.com', accountsHost='https://api.mojang.com', sessionHost='https://sessionserver.mojang.com'...