Điểm thưởng dành cho tlmtn

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 2. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 3. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 4. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 5. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 6. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 7. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 8. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 9. 10

  Wood

 10. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 11. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn