Điểm thưởng dành cho Tô Châu Huy

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 50

  Emerald

  Đạt được rank Emerald
 2. 50

  200 lượt thích

  Được thích 200 lần
 3. 50

  Diamond

  Đạt được rank Diamond
 4. 40

  100 Lượt thích

  Được thích 100 lần
 5. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 6. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 7. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 8. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 9. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 10. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 11. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 12. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 13. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 14. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 15. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 16. 10

  Wood

 17. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 18. 10

  Facebook

  Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Facebook
 19. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn