Điểm thưởng dành cho VNTakeshi

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 40

  Obsidian

  Đạt được rank Obsidian
 2. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 3. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 4. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 5. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 6. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 7. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 8. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 9. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 10. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 11. 10

  Wood

 12. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 13. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn